Oferta współpracy

OFERUJEMY

 • Analizę otoczenia gospodarczego i geopolitycznego, zachodzących zmian rynkowych w procesach międzynarodowej ekspansji

 • Doradztwo we wprowadzaniu polskich firm na rynek wschodnioeuropejski

 • Analizę ryzyk biznesowych, w tym ryzyka inwestycyjnego

 • Weryfikację wiarygodności pracowników

 • Wywiad gospodarczy – praktyczne zastosowanie

 • Kampanie reklamowe w mediach krajów poradzieckich

 • Poszukiwanie rzetelnych partnerów handlowych

 • Tworzenie i prowadzenie przedstawicielstw handlowych

 • Organizacja misji gospodarczych

 • Obsługa prawna

 • Egzekucja długów

Ceny za nasze usługi są zawsze indywidualnie negocjowane i dostosowane do konkretnego zlecenia


Agencja Wydawniczo Reklamowa IKaT Press

wydawca serwisu www.europamaxima.eu
Braniewo, ul. Staszica 9
tel. +48602153412
Mail: redakcja@europamaxima.eu, ikatpress@wim.pl