O nas

Europamaxima to platforma usług doradczych oraz promocji. Publikujemy także unikalne informacje z krajów poradzieckich wraz z komentarzami. Prócz zamieszczonych na stronie materiałów publicystycznych, jesteśmy także gotowi napisać, na państwa zlecenie, szczegółową analizę, ekonomiczno-polityczną, dotyczącą danego kraju czy też konkretnej branży. Specjalizujemy się w analizie sytuacji międzynarodowej, w aspekcie polityki bezpieczeństwa, geoekonomii oraz geopolityki na terenach poradzieckich. Podstawowym bowiem naszym produktem są, indywidualnie nakierowane, analizy ekonomiczno – polityczne, dotyczącego regionu poradzieckiego. Mogą to być materiały jednorazowe jak i cykliczne biuletyny. Na potrzeby klientów przygotowujemy także, dedykowane prognozy gospodarcze, odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, dotyczące zrozumienia przyszłych trendów, na wybranych rynkach.

Naszym atutem jest zespół najwyższej klasy ekspertów, wywodzących się z różnych środowisk i dyscyplin, pracujących w krajów poradzieckich i współpracujących z nami.

Eksperci nasi posiadają unikalne kompetencje, ugruntowane ekskluzywną wiedzą, zdobytą w trakcie pracy na eksponowanych stanowiskach, w swoich wydawnictwach, instytutach, uniwersytetach, a także w sprzedaży bezpośredniej.

Klientom zainteresowanym podejmowaniem decyzji na podstawie wiarygodnych prognoz gospodarczych proponujemy usługę dostarczania informacji na temat najbardziej prawdopodobnego rozwoju wydarzeń, wraz z komentarzem, dotyczącym ryzyka związanego z nasileniem różnych zjawisk, mających wpływ na te prognozy.

Wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu analiz rynków Europy Wschodniej pozwala nam na uwzględnienie w modelowaniu specyficznego kontekstu dla tego regionu, co w efekcie daje wiarygodne prognozy oraz głębsze zrozumienie zachodzących zjawisk mających wpływ na trendy rynkowe.

Na potrzeby klientów przygotowujemy także, dedykowane prognozy gospodarcze, odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, dotyczące zrozumienia przyszłych trendów, na wybranych rynkach. Jesteśmy gotowi pomagać także, w sposób zindywidualizowany, każdej firmie, instytucji, dla których rynki poradzieckie są terenem działania. Nie obce są nam również bardziej przyziemne działania, jak organizacja sprzedaży bezpośredniej, misje gospodarcze.

Nasze standardy

  • Oferujemy najwyższą jakość usług, dostosowaną do potrzeb klienta
  • Gwarantujemy profesjonalizm, poufność i szybkość działania

Gwarantujemy

  • Przewagę konkurencyjną, dzięki analizie rynków i otoczenia biznesowego potencjalnych kontrahentów
  • Wielopłaszczyznowe wsparcie analityczne, niezbędne do podjęcia strategicznych decyzji biznesowych
  • Najwyższą sprawność w realizacji zadań i projektów


Agencja Wydawniczo Reklamowa IKaT Press

wydawca serwisu www.europamaxima.eu
Braniewo, ul. Staszica 9
tel. +48602153412
Mail: redakcja@europamaxima.eu, ikatpress@wim.pl